Kritik oylamaların sonuçları

Kritik oylamaların sonuçları
Gözler Genel Kurul'da. Cumhurbaşkanını halkı mı seçecek yoksa Meclis mi? Seçimler 4 yılda bir mi olacak? Sonuçlar;Abone ol

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği paketinin 2. tur oylamasında, ''Milletvekili genel seçimlerinin 4 yılda bir yapılmasını'' öngören 1. maddesi kabul edildi. Sonuçlar şöyle;

1.madde oylama sonucu;
Kabul..................367
Red.......................65
Boş oy....................3
Geçersiz..................4

Bu arada, bağımsız milletvekillerinden Fuat Geçen, Süleyman Bölünmez, Memduh Hacıoğlu, Ümmet Kandoğan ile DYP Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan da oylamaya katıldıkları gözlendi.

ANAVATAN'lı mi dental veneers turkey price lletvekilleri oylamaya katılırken, Genel Başkan Erkan Mumcu, DYP Lideri Mehmet Ağar ve CHP Lideri Deniz Baykal ise Genel Kurula gelmedi.

Anayasa değişikliği teklifinin, ''Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev ve yetkileri kapsamına, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin usul ve esasların da dahil edilmesini'' öngören 2. maddesi de genel kurulda kabul edildi.

2.madde oylama sonucu
Kabul.............376
Red..................55
Boş....................3

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği paketinin, ''Meclis'in, bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biriyle (184) toplanmasını'' öngören 3. maddesi de oylandı.

3.madde oylama sonucu;
Kabul..............375
Ret......................1

CUMHURBAŞKANINI HALK SEÇSİN

Meclis başkanı Bülent Arınç, birleşime 5 dakika ara verdikten sonra, Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi yönündeki oylamaya geçildi. Oylamada iki kez ve 5 yıllığına cumhurbaşkanını halkın seçmesi yönündeki değişiklik kabul edildi.

4.madde oylama sonucu;
Kabul..................370
Ret........................1
Geçersiz.................2

Anayasanın ''cumhurbaşkanı seçim sürecini'' düzenleyen 102. maddesinde değişiklik öngören maddenin gizli oylamasına, 377 milletvekili katıldı.  Madde, cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesinden önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde de boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanmasını öngörüyor.

5. madde oylama sonucu;
Kabul......... .....374
Ret......................2
Boş.....................1

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 6. maddesinde yer alan, ''seçim kanunlarında yapılacak değişikliklerin, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde uygulanamayacağına'' ilişkin geçici 18. madde de kabul edildi.

6. madde oylama sonucu;
Kabul................374
Ret......................1
Boş.....................1Kategori : POLİTİKA