Danıştay türbanı engelledi

Danıştay türbanı engelledi
MEB'in türbanlı adaylara geçit vermeye hazırlandığı maddeye Danıştay'dan engelAbone ol

Danıştay, Eğitim-İş Sendikası'nın açtığı davada, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin "adayların temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmadan bir kıyafetle sınava girmelerini sağlar" ibaresinin yürütmesini durdurdu.

Eğitim-İş Sendikası'nın MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 11. Maddesinin "adayların temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmadan bir kıyafetle sınava girmelerini sağlar" şeklindeki (i) bendinin ipt vajinismus tedavisi ali ve yürürlüğünün durdurulması istemi ile açtığı davada ilk karar verildi.

Adli tatil nedeniyle Danıştay 8. Dairesi yerine davaya bakan Danıştay Nöbetçi Dairesi, söz konusu hükmün yürütmesini oyçokluğuyla durdurdu.

Nöbetçi dairenin kararında, dava konusu yönerge ile yürürlükten kaldırılan MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin Sınav Görevlileri ve Sorumluları başlıklı 10. Maddesinin Bina Sınav Komisyonu Kuruluşu ve Görevlileri bölümünün (i) bendinde yer alan "Tüm sınav görevlilerinin, yürürlükteki mevzuata uygun kılık ve kıyafet ile görevlerine gelmelerini, örgün ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören adayların merkezi sistem sınavlarına başı açık, temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmayan bir kıyafetle girmelerini sağlamak" hükmünün, adayların temiz, düzenli ve aşırılığa kaçmadan bir kıyafetle sınava girmelerini sağlar" şeklinde değiştirildiği anımsatıldı.

İlk düzenlemede örgün ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören adayların merkezi sistem sınavlarına yürürlükteki mevzuata uygun şekilde nasıl gireceklerinin detaylı olarak belirtildiği ancak, dava konusu edilen 11. maddenin (i) bendinde "başı açık" ibaresinin çıkarılarak, yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine ve yargı kararlarınca da sabit olan kılık kıyafet koşularına ilişkin düzenlemelerin gözardı edildiği belirtilen kararda, yeni düzenlemede, eski düzenlemeye göre daha soyut ve genel ifadelere yer verildiği ifade edilerek yürütmenin durdurulmasına karar verildiği kaydedildi.

MEB bu karara itiraz ederse, itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.Kategori : GÜNCEL