AIDS kadınları daha çok etkiliyor

  • Ana Sayfa
  • AIDS kadınları daha çok etkiliyor
AIDS kadınları daha çok etkiliyor
Biyolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik nedenlerden dolayı AIDS'in kadınları daha çok etkiliyor.Abone ol

Ege Üniversitesi Ebelik Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Birsen Karaca Saydam, bir toplumda cinsiyet ayrımcılığı ne kadar fazla ve kadının sosyal konumu ne kadar düşük ise AIDS'in olumsuz etkilerinin o kadar ağırlaştığını bildirdi.< mini gastrik bypass br>
Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin daha eşit olması ve kadınların güçlendirilmelerinin, AIDS'in yaygınlaşmasını önleme ve kadınları bu hastalıkla baş edebilecek duruma getirme çabaları açısından yaşamsal önem taşıdığını ifade eden Saydam, şunları kaydetti:

"Kadının ve erkeğin statüsündeki yapısal eşitsizlikler sonucunda, kadınların enfeksiyonu önleyici girişimlerde bulunmaları güçleşmekte, bu durum AIDS'in sonuçlarını daha da ağırlaştırmaktadır.

Yerleşik ve köklü toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri HIV/AIDS'i körüklemektedir. AIDS hastalarına bakma sorumluluğu daha çok kadınların üzerine yıkılmakta, buna karşın evlerinden atılanlar, sağlık kuruluşlarından geri çevrilenler de yine kadınlar olmaktadır. Ancak maddi olanaklara erişimi de çok sınırlı olan kadınların yaşamak için fazla seçenekleri kalmamaktadır. Bu nedenle AIDS'in yaygın olduğu topluluklarda, geçinmek için seks sıradan bir eylem durumuna gelmekte, bu da hastalığın daha da yaygınlaşmasına yol açmaktadır."Kategori : SAĞLIK