Noterlerin yükü azalacak

Noterlerin yükü azalacak
Meclis'te bazı iş ve işlemlerin noterlere devredilmesini öngören kanun teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı.Abone ol

TBMM Adalet Alt Komisyonu, mahkemelerin görev alanına giren ancak yargısal nitelik taşımayan bazı iş ve işlemlerin noterlere devredilmesini öngören kanun teklifi üzerindeki çalış google reklamları malarını tamamladı.

Edinilen bilgiye göre, alt komisyon, noterlere devredilmesi öngörülen işlem sayısını 17'den 6'ya düşürdü.


Kanun teklifinden çıkarılan işlemler ise şöyle: ''Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi, mirasın reddi beyanının tespiti ve tescili, terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi süresinin uzatılması, terekenin resmi defterinin tutulması, ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi, eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit ettirilmesi, satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti, kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini, navlun sözleşmesinde boşaltma limanında malların hal ve vaziyetinin, ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi.''Kategori : POLİTİKA