Bu da Cumhuriyetin Köşk anketi

Bu da Cumhuriyetin Köşk anketi
Çankaya seçimine yönelik şimdiye dek bir çok anket yayınlandı. İşte Cumhuriyet'te yer alan Köşk anketi sonuçları..Abone ol

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Araştırmaları Merkezi'nin (YÖN-ARA) 16 ilde düzenlediği bilimsel "Seçmen Eğilimleri Araştırması" toplumun yüzde 52.4'ünün "Ahmet Necdet Sezer gibi biri"nin cumhurbaşkanı olmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre AKP seçmenleri arasında Erdoğan'ı cumhurbaşkanı görmek isteyenlerin oranı yüzde 35 düzeyinde kalırken partinin önemli bir çoğunluğu Köşk'e çıkacak kişinin uzlaşma yoluyla belirlenmesinden yana tavır koyuyor.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Araştırmaları Merkezi'nin (YÖN-ARA) 16 ilde düzenlediği bilimsel "Seçmen Eğilimleri Araştırması" toplumun yüzde 52.4'ünün "Ahmet Necdet Sezer gibi biri" nin cumhurbaşkanı olmasını istediğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, AKP seçmeni de Cumhurbaşkanlığı seçiminde uzlaşmacı bir çizgiyi destekliyor. tütsü AKP seçmenleri arasında Recep Tayyip Erdoğan 'ı cumhurbaşkanı görmek isteyenlerin oranı yüzde 35 düzeyinde kalıyor. Şeriat rejimine taraftar olmayan AKP seçmeni içinde Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına verilen destek yüzde 26'ya iniyor.

SBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Özuğurlu tarafından yönetilen YÖN-ARA'nın geniş kapsamlı bilimsel araştırmasında, 16 ilde yüz yüze görüşme yoluyla 1540 yanıtlayıcıya uyguladığı anketlerin veri girişi 1 il dışında tümüyle tamamlandı ve 1427 anketin veri analiz çalışmaları bir ara rapora dönüştü.


ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Alan taraması yönteminin benimsendiği araştırmada veriler, tamamı kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formu aracılığıyla yüz yüze görüşme yapılarak derlendi. YÖN-ARA raporunda, yöntem konusunda şu bilgilere yer verildi:

Türkiye genelini kapsamak iddiasındaki alan taraması çalışmasında çok aşamalı küme örnekleme tekniği çerçevesinde olasılık mantığına yaslanan ve istatistiksel genelleme yapmaya elveren bir örnekleme planı benimsenmiştir. Seçmen nüfus sayısının Türkiye genelinde 43 milyon civarında bir büyüklüğe ulaştığı veri alındığında, tahmini seçmen-nüfus parametresinin yüzde 85'in üzerinde ve güvenilirlik düzeyinin yüzde 95 olduğu varsayılarak, artı-eksi yüzde 2'lik bir örneklem hata payıyla, bu araştırmanın örnekleme büyüklüğünün 1500 seçmenle sınırlandırılması yerinde görülmüştür.

Tamamı 48 soru ve 113 değişkenden oluşan anket formunda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunun üç kapalı uçlu soruyla sorgulandığı kaydedilen raporda veriler şöyle irdelendi:


'SEZER GİBİ BİRİ OLSUN'

" Seçilecek cumhurbaşkanı sizce kim olmalıdır " sorusuna verilen yanıtların dağılımı yönelik tabloda iki net eğilimden söz edilebilir. İlki ve başat olanı yeni cumhurbaşkanının da " Ahmet Necdet Sezer gibi biri" olmasıdır, nitekim ankette yer alan beş seçenekten birini işaretleyenler esas alındığında (1234 kişi), yanıtlayıcıların yarıdan fazlası (yüzde 52.4) bu yönde görüş bildirmiştir

İlk eğilimin aynı zamanda kesin bir AKP karşıtlığını yansıttığı ve AKP iradesinin çeşitli biçimlerde de olsa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde belirleyici olmasına onay verilmediği söylenebilir.

Öte yandan tabloda belirgin olan ikinci eğilim ise cumhurbaşkanı seçiminde AKP iradesinin hesaba katılmasıdır (yüzde 37). AKP iradesinin ne yönde gerçekleşmesi gerektiği noktasında ise yaklaşık oranlardaki üç farklı tutum dikkat çekicidir.

Bunların arasında, yüzde 13'lük bir oranla AKP'nin CHP ile uzlaşmasının salık veriliyor olması önemlidir; aynı şekilde, Recep Tayyip Erdoğan dışındaki partili bir ismi cumhurbaşkanı olarak görmek isteyenler de diğer bir öbeği oluşturmaktadır (yüzde 12); üçüncü öbekte ise Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını destekleyenler yer almaktadır (yüzde 12).

CumhuriyetKategori : POLİTİKA