Şimdi de 366 krizi çıktı

Şimdi de 366 krizi çıktı
367 krizi aşılamamışken şimdi de 366 krizi çıktı. Paketin 1. maddesi oylandı. Çıkan sonuç krize davetiye çıkardı.Abone ol

Anayasa değişiklik paketinin 1. maddesi 366 oyla kabul edildi. Tartışma da bu sonuçtan sonra çıktı. CHP'liler Anayasa değişikliği olduğu için 367'yi aşmadığı gerekçesiyle maddenin düşürülmesini talep ettiler.

AK Partililer de 330-367 aralındığında kabul edilen maddelerin doğrudan referanduma gittiğini hatırlattılar.

Üçte iki çoğunluk şartı aranmalı

Oya Araslı, Başkanlık Divanı tutumunun aleyhinde yaptığı konuşmada,
Anayasa'nın 175. maddesinde, Cumhurbaşkanı tarafından 2. kez görüşülmek üzere TBMM dental crown turkey prices 'ye iade edilen kanunların kabulüyle ilgili hükümler bulunduğunu söyledi.

Anayasa'nın bu hükmünde, ''Eğer bir madde, TBMM üye tamsayısının 3'te 2 çoğunluğuna ulaşacak şekilde oy alamazsa o madde reddedilmiş sayılır''
denildiğini belirten Araslı, ''Bir maddenin görüşmeleri sırasında 3'te 2 oy
alması da yetmez. Değişikliğin tümü hakkında yapılan oylamada da kabul oylarının gene 3'te 2 çoğunluğa ulaşması gerekir'' dedi.

CHP'li Araslı, bu nedenle 367'in altında oy alan bir maddenin kabulüne
ilişkin bir açıklamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu kaydetti.

Oya Araslı, Prof.Dr. Erdal Onar, Prof.Dr. Ergun Özbudun ve Prof.Dr. Erdoğan Teziç'in de aralarında bulunduğu bazı anayasa hukukçularının bu yönde açıklamaları olduğunu söyledi.

Teklif reddedilmiş demektir

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da aleyhte yaptığı konuşmada, Anayasa
değişikliğine ilişkin kanunun Cumhurbaşkanınca iade edilmesinin ardından yapılan görüşmelerde, kabul oyunun 367'in üzerinde olması gerektiğini söyledi.

Kabul oyunun, 367'in altına düşmesi halinde kanunun kabul edilmemesi
gerektiğini ifade eden Kart, ''Veto öncesi görüşmelerde Anayasa değişikliği
330-367 arasında kabul edilmiş olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanının vetosu üzerine yine 367'yi aşan bir çoğunluğun bulunması gerekecekti. Bu konu akademisyenler arasında da kabul edilen bir görüştür'' diye konuştu.

İade edilen maddeye ek yükümlülük getirilemez

AK Parti'li Kuzu, şunları söyledi:

''Parlamenter sistemlerde, dünyanın hiçbir anayasasında ve ülkesinde, geri
gönderme durumunda Meclis'e ek bir yük getirerek, 'ilk gönderdiği çoğunluktan daha fazla bir çoğunlukla gönder' diye bir hükümlülük yüklenemez. Bu yorum külliyen yanlıştır. Bu tür geri göndermelerde, 3'te 2 çoğunluk arama yolu, meşruti monarşilerde, başkanlık sistemlerinde olan bir uygulamadır. Parlamenter sistemlerde bu aranmaz.''

Doğrudan referanduma giderKategori : POLİTİKA